Naujienos

Pirmasis išrinktos AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybos posėdis

2021 04 08

Šiandien 2021 03 29 išrinkta AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo taryba pradėjo darbus. Į pirmąjį posėdį visus devynis naujai išrinktus darbo tarybos narius pakvietė darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkė V. Jėčienė, naujiesiems darbuotojų atstovams perdavė vykusių rinkimų dokumentus. Generalinis direktorius R. Zabilevičius pasveikino darbuotojų atstovus su darbų pradžia.

Darbo taryba susirinkimo metu išrinko darbo tarybos pirmininką – Ričardą Legį, jo pavaduotoją – Marių Verbiejų bei sekretorių – Darių Leonavičių.

Darbo taryba pasiekiama el. paštu pkdarbotaryba@gmail.com

Naująją AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybą sudaro 9 nariai, o rezerviniame sąraše – 11 AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbuotojų.