Kvalifikacija

Įmonės kvalifikacijos atestatas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, Kvalifikacijos atestatu Nr. 185, išduotas 2019-03-29 (pirmą kartą išduotas 1997-08-14), Lietuvos Respublikoje suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas (110 kV įtampos); elektros tinklų tiesimas (110 kV įtampos); statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Integruota vadybos sistema

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ įdiegta ir prižiūrima integruota vadybos sistema atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ laboratorija

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ laboratorija yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus nuo 2005 metų. Nuo 2019 m akredituota Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018, aktuali sritis.

Statybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal darniųjų techninių specifikacijų ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Lietuvos rinkai tiekiami statybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal darniųjų techninių specifikacijų ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus, bei turi vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatus.

 1. Kelių mineralinės medžiagos (tipai: stambiosios mineralinės medžiagos fr.: 2/5; 5/8; 8/11; 11/16 (granito skalda)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0004 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2007-05-10));
 2. Kelių mineralinės medžiagos (tipai: smulkiosios mineralinės medžiagos 0/2 (smėlis); 0/2 (granito atsijos); mineralinės medžiagos mišinys 0/5 (granito atsijų ir skaldos mišinys)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0033 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2008-11-12));
 3. Kelių mineralinė medžiaga (tipas - smulkioji mineralinė medžiaga 0/2 (smėlis)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0131 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2016-10-25));
 4. Asfaltbetonis (Panevėžio asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0020 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2008-10-06));
 5. Skaldos ir mastikos asfaltas (Panevėžio asfalto gamykla), gamybos kontrolės sistemos sertifikatas Nr. 1567-CPR-0021 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2008-10-06));
 6. Asfaltbetonis (Pakruojo asfalto gamykla),vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0022 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2008-10-06));
 7. Asfaltbetonis (Rokiškio asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0023 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2008-10-06));
 8. Asfaltbetonis (Dūkšto asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas  Nr. 1567-CPR-0024 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2008-10-06));
 9. Skaldos ir mastikos asfaltas (Dūkšto asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0065 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2010-10-06));
 10. Skaldos ir mastikos asfaltas (Rokiškio asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0106 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2015-05-18));
 11. Minkštasis asfaltas (Panevėžio asfalto gamykla); vidiės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0091 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2012-09-13));
 12. Minkštasis asfaltas (Pakruojo asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0118 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2015-12-10));
 13. Minkštasis asfaltas (Rokiškio asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0119 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2015-12-10));
 14. Poringasis asfaltas (Panevėžio asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0127 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2016-05-24));
 15. Mastikos asfaltas (Panevėžio asfalto gamykla), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0130 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2016-09-28));
 16. Betono užpildai (smulkusis užpildas 0/4 (smėlis) ir stambusis užpildas fr. 4/16 (žvirgždas)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0172 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2020-11-18));
 17. Kelių mineralinė medžiaga (tipas smulkioji mineralinė medžiaga 0/2 (smėlis)), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0171 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2020-11-18));
 18. Gelžbetoniniai tiltų elementai (tipas: normaliojo betono neįtemptosios ir iš anksto įtemptosios sijos, perdangos plokštės, deklaravimo metodas: 3a (pagal kliento pateiktą projektą)), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0431 (išduotas 2016-01-12);
 19. Gelžbetoniniai laiptų elementai (tipas: Vientisieji laiptai ir pandusai, deklaravimo metodas: 3a – pagal kliento pateiktą projektą), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0516 (išduotas 2016-01-12);
 20. Katijoninė bituminė emulsija (tipai C klasės), EB gamybos kontrolės sistemos sertifikatas Nr. 1397-CPD-0368 (išduotas 2011-05-04);
 21. Polimerais modifikuotas bitumas (tipai: PMB 45/80-55, PMB 65/105-50, PMB 40/100-65, PMB 25/55-60), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1397-CPR-0372 (išduotas 2016-08-23) ;
 22. Kelių bitumas (tipai: 50/70; 70/100; 100/150), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0068 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2011-07-01));
 23. Paviršiaus apdaras (tipai pagal EN 12271:2006), vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0069 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2011-07-03));
 24. Šlamo dangos (tipai: ŠL 5 ir ŠL 8) vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0072 (išduotas 2021-09-30 (pirmą kartą išduotas 2011-09-01)).
 25. Kelių mineralinės medžiagos (tipai pagal EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004: smulkioji mineralinė medžiaga 0/2 (žvirgždo skaldos atsijos) bei stambiosios mineralinės medžiagos fr. 2/5, fr. 5/8, fr. 8/11, fr. 11/16 (žvirgždo skalda)) vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0181 (išduotas 2021-09-03).

Statybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 reikalavimus ir turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Lietuvos rinkai tiekiamistatybos produktai gaminami ir deklaruojami pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus ir turi gamybos kontrolės atitikties sertifikatus. 

 1. Nesurištasis mišinys (tipas 0/45 (žvyro pagrindo sluoksniui)), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. KSMSC-484 (išduotas 2021-08-31);
 2. Normalusis betonas (tipai: C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45, C 45/55), eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. SPSC-9004 (išduotas 2020-05-29);
 3. Sunkusis betonas (tipas: C 30/37), eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. SPSC-9300 (išduotas 2020-05-29);
 4. Gelžbetoniniai elementai kelio statiniams, keliams ir oro uostams (gulekšniai, šlaitų tvirtinimo blokai, atraminiai blokai, laiptų sijos, laiptų pakopos, turėkliniai blokai, atitvarų blokai, pereinamosios plokštės, šalitilčio plokštės, skiriamųjų juostų plokštės), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9634 (išduotas 2021-06-01)
Statybos produktai, kurie nėra įtraukti į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, gaminami pagal įmonėje parengtus ir patvirtintus: įmonės standartą, techninių reikalavimų aprašą ir nacionalinį techninį įvertinimą

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ Lietuvos rinkai tiekiami statybos produktai, kurie nėra įtraukti į reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, gaminami pagal įmonėje parengtus ir patvirtintus: įmonės standartą (ĮST), techninių reikalavimų aprašą (TRA) ir nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ).

 1. Šalto asfalto mišinys (tipai:  0/11 ir 0/8), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9471 (išduotas 2020-02-21);
 2. Automobilių kelių gelžbetoniniai apvalių vandens pralaidų gaminiai (įstrižieji antgaliai  PA-6, PA-8; portaliniai blokai POB-10, POB-12; sparniniai blokai SPB-10, SPB-12; pamatų blokai PB-10, PB-12), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9105 (išduotas 2021-06-01);
 3. Gelžbetoniniai varliagyvių atitvarų elementai (tipas 30x6,3x4,5-C35/45), gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9563 (išduotas 2021-06-01).