Darbo taryba

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo taryba

2018 m. vasario 23 d. darbą pradėjo pirmoji bendrovės gyvavimo istorijoje AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo taryba. Darbo taryba rinkta remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Kandidatus į šią tarybą siūlė ir tarybos narius rinko bendrovės darbuotojai. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

Vadovaujantis LR darbo kodeksu, bendrovėje buvo renkama 11 narių taryba. Tai – didžiausias galimas tokio darbuotojų interesams atstovaujančio organo narių skaičius.

Rinkimai, atsižvelgiant į bendrovės veiklos geografiją, buvo organizuoti trijuose miestuose: Panevėžyje, Rokiškyje ir Vilniuje. Išankstinis balsavimas vyko 2018 m. nuo vasario 9 d. 13 val. iki vasario 13 d. 17 val., o pagrindinis balsavimas – vasario 14-ąją.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybos rezervinis sąrašas

Kandidatai, darbo tarybos rinkimuose gavę bent vieną balsą, bet neišrinkti į darbo tarybą, pateko į rezervinį sąrašą. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 11 d., asmenys, esantys rezerviniame darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka gali tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybos pirmininkas - Saulius Činikas.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ darbo tarybos kontaktai:

El. paštas: pkdarbotaryba@gmail.com

Darbo tarybos pirmininko tel. Nr.: +370 615 03621