LT  EN  RU

Apgailestaudami turime pranešti skaudžią žinią, kad bendrovės „Panevėžio keliai“ kolektyvas neteko ilgamečio savo darbuotojo, gerbiamo specialisto, mylimo vadovo ir kolegos Alfredo Pakšto. Reiškiame nuoširdžią pagarbą ir užuojautą jo šeimai, artimiesiems, bičiuliams, kolegoms, bendradarbiams.


Plačiau

Trečiadienį, 2017 m. balandžio 19 d., AB „Panevėžio keliai“ administracinėse patalpose Panevėžyje visą dieną dirbo Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai. Vykdydami ikiteisminį tyrimą, pareigūnai atliko procesinius veiksmus: vykdė kratas, susipažino su juos dominančia įmonės dokumentacija, apklausė darbuotojus.


Plačiau

Jau turbūt nebelabai ir atsimenam, kokia tikroji Velykų šventės esmė. Taip įsisukom į švenčių maratoną, kad jaučiamės lyg tie mokinukai, kuriems, pasirodo, per daug teko atostogų ir nebėra kada mokytis. Tik išsidalinom Kalėdų Senelio dovanas, suvalgėm kalną blynų, išsikepę ant pleškančios Morės laužo. Kaip netikėtai laukuose padaugėjo zujančių kiškių! O tai reiškia, kad kažkur netoliese slapukauja Velykų Bobutė.


Plačiau

– 2007 metais VGTU baigiau kelių inžinerijos bakalauro studijas, dar po dvejų metų įgijau ir magistro laipsnį. Šią specialybę pasirinkau neatsitiktinai, juk mano tėtis – kelininkas. Ir nors mokykloje vis pasvajodavau apie fiziką ar informacines technologijas, tėtis greitai suorientavo kitokį mano pasirinkimą. Ir dabar to nesigailiu! Kaip bebūtų, kelininkų gyvenimą nuo mažumės mačiau iš arti. Dar artimiau su keliais susipažinau atlikdamas praktiką po pirmojo kurso. Teko pasidarbuoti kelio darbininku, o gamybinėje bazėje - gaminti betoninius antgalius pralaidoms.


Plačiau